Doelstellingen

1) Doelstellingen uit het wedstrijdreglement


De provincie Oost-Vlaanderen organiseert een wedstrijd voor klasprojecten rond de Eerste Wereldoorlog. Meer info over de wedstrijd vind je via deze link.

Ze formuleren 3 doelen in hun wedstrijdreglement:

1) Kennis van en inzicht in de historische context en in processen en mechanismen. Het uitgangspunt is hierbij historisch materiaal.

2) Empathie en verbondenheid. Primaire bronnen gebruiken waarbij individuen aan het woord komen, is hierbij essentieel.

3) Reflectie en actie. Het referentiekader hierbij zijn de mensenrechten en de kinderrechten.

2) Leerplandoelen


In het leerplan staan de tussenstappen die nodig zijn om de eindtermen te bereiken. Ze staan gerangschikt per domein en per leerjaar. De leerplannen vind je op de website van het GO.

Tijdens het klasproject werkten we aan de volgende leerplandoelstellingen:

Herinneringseducatie
31366 Empathie betonen n.a.v. historische en actuele feiten en problemen in de wereld waarbij aan mensen leed berokkend werd door menselijke gedragingen als uitbuiting, onverdraagzaamheid en oorlog.

31367 Bij een gebeurtenis uit het verleden of de actualiteit onderscheid maken tussen slachtoffers, daders en omstaanders (zij die laten begaan, zij die op een of andere manier meehelpen en zij die zich tegen de daders verzetten) en dit relateren aan conflicten en pestgedrag op school of in de klas.

31368 Enkele memorialen (bijv. het Fort van Breendonk, de IJzertoren, plaatselijke oorlogsmonumenten …) en gedenkdagen (Wapenstilstand …) relateren aan gebeurtenissen uit het verleden.

Rechten en plichten 


31219 Enkele voorbeelden opsommen van fundamentele mensen- en kinderrechten.

31220 Met voorbeelden het belang illustreren van de fundamentele Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind.

Tijd


3.4.5. Enkele historische feiten, personages, gebouwen, gebeurtenissen, toestanden …, uit de algemene geschiedenis (met nadruk op de geschiedenis van onze contreien binnen een Europese context) ordenen (chronologisch rangschikken en situeren) op een historische tijdband met 5 historische periodes: prehistorie, oudheid, middeleeuwen, nieuwe tijden en onze tijd.


Eindtermen


Eindtermen zijn mimnimumdoelen die de kinderen op het einde van de lagere school moeten bereiken. Ze worden ontwikkeld door de Vlaamse overheid en je kan ze lezen op hun website.

Tijdens dit project werkten we aan de volgende eindtermen:

Mens en maatschappij
2.13 het belang illustreren van de fundamentele Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind. Ze zien daarbij in dat rechten en plichten complementair zijn.

3.7 grote periodes uit de geschiedenis benoemen en duidelijke historische elementen in hun omgeving en belangrijke historische figuren en gebeurtenissen waarmee ze kennis maken, situeren in de juiste tijdsperiode.

5.1 verschillende informatiebronnen raadplegen.

ICT
5 ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

6 met behulp van ICT voor heb bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

7 ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

Nederlands
1.7 (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde informatieve tv.-uitzending.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten